AKTUALIZACJA ZAPISÓW UMOWY dla Priorytetu 4; działań 4.2; 4.3 oraz 4.4

Data opublikowania:

Aktualne wzory umów znajdziecie Państwo pod adresami:

Zmiana wprowadzona w ww. wzorach polega na zobowiązaniu beneficjenta, aby w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto, zastosował wymogi określone w rozdziale 2 dokumentu - Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej MGMiŻŚ, a wydanego na podstawie zaleceń Instytucji Audytowej.

Przedmiotowy dokument znajdziecie Państwo pod adresem: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/ oraz https://www.gov.pl/gospodarkamorska/aktualnosci-w-rybolowstwie.

Wobec publikacji ww. dokumentu zaktualizowano następujące zapisy umów o dofinansowanie:

  • w zakresie działania 4.2 -  § 6 ust. 1 pkt 13 umowy;
  • w zakresie działania 4.3 -  § 6 ust. 1 pkt 13 umowy;
  • w zakresie działania 4.4  -  § 6 ust. 1 pkt 11 umowy.