Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Data opublikowania:

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Dokument zawierający interpretację tych zasad jest dostępny tutaj.