Zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokument został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce PO Ryby/Legislacja krajowa.