Nowelizacja rozporządzenia dot. współpracy w Priorytecie 4 PO RYBY

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia br. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nowelizacja jest dostępna tutaj.