Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie Priorytet 4 PO "Rybactwo i Morze"

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa zamieszczone zostały obowiązujące od 4 stycznia 2021 wzory umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze, tj:

 1. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.2
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
 2. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy
 3. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania4.4
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja
 4. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania-granty
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42--realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc--projekty-grantowe