Aktualizacja wzorów sprawozdań z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze"

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa zamieszczone zostały obowiązujące od 29 grudnia 2020 wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze", tj:

  1. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.2
    https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
  2. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.3
    https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy
  3. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.4
    https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja