Uchwała w sprawie zatwierdzenia list operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego PROW na lata 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dla naborów przeprowadzonych w terminie od 6 lutego 2017r. do 24 marca 2017r oraz od 12 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r.

Limit środków dla województwa świętokrzyskiego określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 1 955 700 EUR.