Aktualizacja "Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020"

Data opublikowania:

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest zaktualizowana wersja „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjentów w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zaktualizowana wersja Księgi obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.