Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Podpisywanie umów

W dniu 12 września br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Jana Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, sala nr 1), odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na realizacje operacji w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowy zostały podpisane z Gminami które złożyły wnioski aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nabory wniosków o przyznanie pomocy (pierwszy - trwający od 6 lutego 2017r. do 24 marca 2017r oraz drugi - od 12 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r).

Dofinansowanie otrzymało 7 wniosków w łącznej wysokości 6 272 632 złotych. Wysokość dofinasowania dla operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi nie więcej niż 1 mln złotych, a maksymalny poziom dofinansowania stanowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Zakres rzeczowy operacji na realizację których zostały zawarte umowy o dofinansowanie, obejmuje przebudowę 6 istniejących targowisk i budowę jednego w nowej lokalizacji. W ramach prac powstaną miejsca handlowe, na których możliwa będzie sprzedaż produktów rolnych w tym również produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Rolnicy, sprzedający towary na targowiskach będą mogli liczyć na preferencyjne warunki związane z wynajmem powierzchni handlowej przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu operacji.

Po zakończeniu realizacji operacji wszystkie targowiska, aby otrzymać refundacje poniesionych kosztów kwalifikowalnych będą musiały być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne, zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska, oznaczone nazwą „Mój Rynek”, a w przypadku sprzedaży produktów ekologicznych dodatkowo oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej.

Galeria zdjęć

  • Podpisywanie umów
  • Podpisywanie umów
  • Podpisywanie umów
  • Podpisywanie umów