Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 30 października o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego odbyło się podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Podpisane zostały dwie umowy o przyznanie pomocy z Powiatem Jędrzejowskim oraz jedna z Powiatem Włoszczowskim na łączną kwotę 16 803 420 zł.  Zakres pomocy w ramach tego typu operacji obejmuje opracowanie projektu scalenia gruntów we wsiach Grudzyny, Opatkowice Murowane (powiat jędrzejowski), Bichniów (powiat włoszczowski)  oraz zagospodarowanie poscaleniowe w tym: tworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, a także wykonanie zadań wpływających na regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Głównym celem poddziałania jest wydzielenie nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, poprzez zmniejszenie ilości małych rozproszonych działek składających się na gospodarstwo rolne i powiększenie ich średniej wielkości.

W ramach „Scalania gruntów” po podpisaniu umów na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanych będzie łącznie 5 operacji, w których scaleniu ulegnie 4100 ha gruntów, z czego ponad 3800 ha to grunty rolne. Dofinansowanie wszystkich prac scaleniowych oraz poscaleniowych wyniesie 43 697 783,32 zł, w tym ponad 27 mln zł stanowiące środki pochodzące z budżetu UE (EFRROW), a prawie 16 mln zł środki pochodzące z budżetu państwa.

Galeria zdjęć

  • Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020