UWAGA – zmiana wersji wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” od dnia 17 stycznia 2018 r.

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4/2018 Prezesa ARiMR z dnia 17 stycznia 2018 r. dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązuje wniosek o płatność w wersji 4z.

Wszyscy Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”; „Gospodarka wodno-ściekowa”; oraz „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” są zobowiązani do składania wniosków o płatność od dnia 17 stycznia 2018 r. w obowiązującej wersji  4z. Wzory aktualnie obowiązujące znajdują się na stronie internetowej SW w zakładkach odpowiadających typom operacji.