Aktualizacja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, ARiMR dokonała aktualizacji Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wzory wniosków, umów i instrukcje dla poszczególnych poddziałań (Inne, własne; Premie; Granty).

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowym ich złożeniem w wymaganym czasie określonym w umowie.