Zmiana w zapisach Instrukcji do wypełniania wniosku o płatność – Koszty bieżące (19.4)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie 8 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018, poz. 2116), dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (I_WoP-1_19.4 wersja 4z) oraz narzędzi pomocniczych dla LGD. Zmiany w instrukcji zostały zaznaczone kolorem żółtym.