Badanie potrzeb gmin w zakresie wsparcia infrastruktury wiejskiej w latach 2019-2027

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro PROW, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa, prowadzi badanie potrzeb gmin w zakresie wsparcia infrastruktury wiejskiej w latach 2019-2027. Celem badania jest oszacowanie rodzaju i skali zapotrzebowania ze strony JST na dofinansowanie do zadań z zakresu infrastruktury wiejskiej.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa Wójtów/Burmistrzów z prośbą o wypełnienie ankiety, której wzór zamieszczamy poniżej. Ankietę w formacie pliku Excel, po pobraniu z naszej strony – należy wypełnić, zapisać na płycie CD i przesłać na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro PROW, ul. Targowa 18 piętro XI, 25-520 Kielce.

Na wypełnione ankiety czekamy do 15 lutego 2019 r.