Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej, który decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie trwał od 8 lipca do 30 sierpnia br., w dniach 27 i 28 czerwca br. przeprowadzone zostały szkolenia dla gmin przygotowujących się do aplikowania o środki w ramach tego konkursu. Na szkoleniach przekazane zostały informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o pomoc, w tym sposobu oceny i wyboru złożonych projektów.

Wnioski mogą być składane na operacje obejmujące (m.in.) budowę lub rozbudowę sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków zarówno zbiorczych jak i zagrodowych, przepompowni ścieków itp., realizowane na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego,  tj. w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich, ale z wyłączeniem miejscowości  liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, oraz poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:  gmina,  związek międzygminny lub gminna spółka komunalna ze 100% udziałem gminy.

Na  dofinansowanie zadań w ramach ogłoszonego konkursu  Zarząd Województwa dysponuje kwotą w wysokości około 25 mln zł.

Galeria zdjęć

  • Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020