Wyjaśnienia dotyczące sposobu oceny wniosków z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla konkursu od 8.07 do 30.08.2019 r.

Data opublikowania:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, który rozpoczął się dnia 8 lipca br. i potrwa do dnia 30 sierpnia 2019 r., przedstawiamy w załączonym poniżej dokumencie wyjaśnienia dotyczące sposobu oceny złożonych w tym konkursie wniosków według kryteriów regionalnych.