Zmiana wzorów formularzy wniosków o płatność oraz informacji monitorującej realizację operacji (od 10.09.2019 r.)

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 10 września 2019 r. obowiązują zmienione wzory formularzy wniosku o płatność (wersja 4z) oraz informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z instrukcjami. Nowe formularze znajdują się tutaj.