Spotkanie online w dniu 24 marca br. dla Beneficjentów „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

W dniu 24 marca odbyło się spotkanie online, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin i jednostek kultury. Spotkanie dotyczyło warunków i zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu ”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Poniżej dla Państwa materiały do pobrania w postaci prezentacji omawianej podczas tego spotkania.