Ważne!!! Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2

Data opublikowania:

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz udostępnionym w dniu 31.05.2021 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wzorem  formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy, zawierającym wynikające z ww. rozporządzenia zmiany informujemy,  o możliwości złożenia do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pisemnego wniosku dotyczącego potrzeby zawarcia przedmiotowego aneksu.