Zaktualizowana i zatwierdzona lista rankingowa informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Informujemy, że 25 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził zmienioną listę operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Lista została zaktualizowana po dokonaniu przez Samorząd Województwa ponownej oceny operacji, która nie uzyskała minimum punktowego (16 pkt), niezbędnego do przyznania dofinansowania. 

Operacje znajdujące się na liście rankingowej, z wyjątkiem pozycji 54 i 55, zostają skierowane do oceny merytoryczno-formalnej.