Nowy wzór umowy „Scalanie gruntów”

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia 129/2021 Prezesa ARiMR z dnia 10.11.2021 r. wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu  "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że dokumenty niezbędne do zawierania umów zostały zamieszczone na naszej stronie oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.