Nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 14.07.2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na projekt grantowy (w wersji 4z).