Nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla 19.2

Data opublikowania:

Informujemy o aktualizacji formularzy wniosków o przyznanie pomocy (wersja 5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nowe wersje dostępne są tutaj.