Kolejne dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Data opublikowania:

Uroczyste Podpisanie Umów Z Prow Z Udziałem Marszałka Andrzeja Bętkowskiego

W dniu 30 grudnia 2022r.w  Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie odbyło się podpisanie kolejnych 6 umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dofinansowanych ze środków pochodzących z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI).

Umowy na łączną kwotę prawie 18 mln zł zostały zawarte z gminami:  Bodzechów, Bieliny, Radoszyce, Samborzec, Obrazów, Tuczępy. Dzięki pozyskanym środkom, na terenie Województwa Świętokrzyskiego dofinansowane zostały następne inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz budowy ujęcia wody, w których dofinansowanie inwestycji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Był to kolejny etap zawierania umów pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW. Dotychczas zawartych w ramach ogłoszonego konkursu zostało 24 umowy (wrzesień br.), a podpisanie kolejnych 6 możliwe było dzięki korzystnemu kursowi euro i wycofaniu się kilku wnioskodawców na etapie prowadzonej oceny merytorycznej. Po podpisaniu tych umów samorządy gminne oraz spółki komunalne,  dla których jednostki samorządu terytorialnego są jedynymi udziałowcami będą dysponowały łącznie kwotą ponad 85 mln zł. na inwestycje, które znacząco przyczynią się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim.

Dofinansowanie otrzymały

 1. Gmina Bodzechów na realizację operacji pn. Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów w wysokości 3 000 000,00 zł
 2. Gmina Bieliny na realizację operacji pn.  Budowa sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją w miejscowości Makoszyn wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej w wysokości  3 225 072,00 zł
 3. Gmina Radoszyce na realizację operacji pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce w wysokości  2 958 579,00 zł
 4. Gmina Samborzec na realizację operacji pn.  Budowa sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kobierniki (etap I) w wysokości  3 000 000,00 zł
 5. Gmina Obrazów na realizację operacji pn.  Budowa ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki w wysokości  3 062 896,00 zł
 6. Gmina Tuczępy na realizację operacji pn.  Rozbudowa kanalizacji sieciowej w Tuczępach oraz rozbudowa wodociągu gminnego na odcinku Janaszkowice - Dobrów – Rzędów w wysokości  2 697 522,00 zł

Galeria zdjęć

 • Uroczyste Podpisanie Umów Z Prow Z Udziałem Marszałka Andrzeja Bętkowskiego
 • Uroczyste podpisanie umów z PROW 1
 • Uroczyste podpisanie umów z PROW 2
 • Uroczyste podpisanie umów z PROW 3
 • Uroczyste podpisanie umów z PROW 4
 • Uroczyste podpisanie umów z PROW 5
 • Uroczyste podpisanie umów z PROW 6