PODSUMOWANIE SPOTKANIA Z Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

W dniu 21 grudnia w Hotelu Qubus w Kielcach odbyło się spotkanie ze świętokrzyskimi lokalnymi grupami działania.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich LGD-ów oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW na czele z Zastępcą Dyrektora ds. PROW Kierownikiem Biura PROW Panem Łukaszem Skórskim omówione zostały kwestie związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w mijającym roku. Zaprezentowane zostały również założenia i wstępny harmonogram dotyczący planowanego ogłoszenia konkursu na wybór LSR w ramach PS WPR 2023-2027.