Struktura

Schemat organizacyjny Biura PROW

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Biura PROW w formie tekstowej:

 1. Dyrektor ŚBRR
  1. Z-ca dyrektora ds. PROW - Kierownik Biura PROW
   1. Z-ca Kierownika Biura PROW ds. obsługi wniosków
    1. Oddział Wdrażania PROW i PO RYBY
     1. Sekcja ds. obsługi wniosków o pomoc
     2. Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i koordynacji przy LGD i LGR
    2. Oddział Autoryzacji Wniosku o Płatność
     1. Sekcja ds. obsługi wniosków podmiotów publicznych
     2. Sekcja ds. obsługi wniosków podmiotów niepublicznych
   2. Oddział Kontroli
   3. Z-ca Kierownika Biura PROW ds. obsługi technicznej i zamówień publicznych
    1. Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych i pomocy technicznej
    2. Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości
    3. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi techniczno-biurowej i przechowywania dokumentów