Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów"

Data opublikowania:

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1750/16, zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.