Powołanie komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

W dn. 13 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa powołał Komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) współfinansowanych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz EFMiR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

Uchwała nr 1079/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. wraz z załącznikiem nr 1 (Skład Komisji).