Kwota dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

W nawiązaniu do zapisów regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), dotyczących ustalenia kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 (więcej informacji na stronie www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wybor-lsr) informujemy, że w województwie świętokrzyskim kwota dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynosi 36 160 050,10 euro.