Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Kancelaria Biura PROW, ul. Targowa 18, XI piętro w godzinach 7:30 -15:30 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce (o terminowości decyduje data nadania).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW www.prow2014-2020.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Pomoc będzie przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa świętokrzyskiego wynosi 18 478 913 euro.

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW pod numerem telefonu 41/ 330 10 77, 41/343 83 40, 41/343 82 91 wewn. 1146 i 1132 (kancelaria) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.