Wytyczne MRiRW nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

Data opublikowania:

Od 1 kwietnia 2017 r. mają zastosowanie Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania i będą miały zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostały opublikowane po tym dniu.