Deklaracja dostępności

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Województwo Świętokrzyskie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

 • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
 • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
 • Napisy i audiodeskrycje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

 • Treści które nie zostały nabyte przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
 • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego nie jest uprawniony.
 • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Mapy interaktywne i geoportale.
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Adamiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 395-14-46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis dostępności architektonicznej poszczególnych lokalizacji

Siedziba przy Alei IX Wieków Kielc 3 w Kielcach

Główne wejście jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną i zapewnia dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim pochylnią oznaczoną zmienną kolorystyką faktury w podłożu. Schody są oznaczone kontrastowo i wyposażone w poręcze. Drzwi wejściowe mają co najmniej 0,9 metra szerokości, otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się punkt informacyjny zlokalizowany po prawej stronie od głównego wejścia. Pomiędzy punktem informacyjnym a windami znajdują się 3 stopnie. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podnośnik schodowy.

Budynek posiada 3 windy, które umożliwiają otarcie na każde piętro. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Drzwi wind mają szerokość 0,9 metra, otwierają się i zamykają automatycznie, wyposażone są w system zatrzymujący zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot przeszkadza w ich zamknięciu. Winda wewnątrz ma szerokość co najmniej 1,1 metra i długość 1,4 metra wyposażona jest w poręcze po obu stronach kabiny. Korytarze mają szerokość minimum 1,2 metra a w ramach jednej kondygnacji nie ma zmian poziomów. Minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra, przy czym schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 metra wyposażone są w poręcze. Drzwi oddzielające poszczególne części budynku mają szerokość minimum 0,9 metra i są pozbawione progów. Drzwi do niektórych pomieszczeń posiadają progi o wysokości do 1 cm.

Toalety na parterze przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych części gmachu i informacje, które ułatwią poruszanie się i odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed głównym wejściem do urzędu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Przybudówka budynku przy Alei IX Wieków Kielc 3 w Kielcach z wejściem od ul. Targowej

Budynek parterowy z jednym wejściem do którego prowadzą 4 schody i podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wyposażony w poręcze. Drzwi rozsuwane automatycznie mają szerokość 1,2 metra. Korytarz bez zmian poziomów ma szerokość 1,43 metra.

Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się w głównym budynku urzędu.

Interesanci mogą korzystać z parkingu przed głównym budynku urzędu, gdzie wyznaczone zostały stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Od ul. Targowej wykonany został wjazd na chodnik dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Siedziba przy Alei IX Wieków Kielc 4 w Kielcach

Budynek posiada dwa wejścia bez stopni oznakowane tablicami informacyjnymi, jedno od alei IX Wieków Kielc a drugie od ulicy Mojżesza Pelca. Winda dostępna od ulicy Mojżesza Pelca jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Schody wyposażone są w poręcze. Drzwi w budynku mają w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej 0,9 metra.

Toalety na parterze, 1, 2 i 4 piętrze są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się na zewnątrz budynku, naprzeciwko bramy wjazdowej do garaży.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Siedziba przy ulicy Henryka Sienkiewicza 63 w Kielcach

Budynek posiada dwa wejścia oznakowane tablicami informacyjnymi, jedno od ulicy Henryka Sienkiewicza a drugie od ulicy Wspólnej. Pomiędzy wejściem od ulicy Sienkiewicza a windą znajdują się 3 schody bez podnośnika schodowego Wejście od ulicy Wspólnej jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dojście do budynku ma szerokość minimum1,5 metra. Drzwi wejściowe w świetle ościeżnicy mają co najmniej szerokość 0,9 metra.

Wewnątrz budynku znajdują się windy, które umożliwiają dotarcie na każde piętro. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra.

Korytarze w budynku mają szerokość minimum 1,2 metra. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmiany poziomów. Schody wyposażone są w poręcze, a minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra. Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,9 metra szerokości i są pozbawione progów.

Toalety na parterze i 1 piętrze są przystosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na parkingu w podwórku od ulicy Wspólnej dostępne są tylko ogólne miejsca parkingowe. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ulicy Wspólnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Siedziba przy ul. Henryka Sienkiewicza 27 w Kielcach

Budynek posiada dwa wejścia oznakowane tablicami informacyjnymi, pierwsze od ulicy Henryka Sienkiewicza, drugie od ulicy Kapitulnej. Pomiędzy wejściem od ulicy Sienkiewicza a windą znajdują się schody bez podnośnika. Wejście od ulicy Kapitulnej posiada windę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dojście do budynku ma szerokość minimum1,5 metra. Drzwi wejściowe w świetle ościeżnicy mają co najmniej szerokość 0,9 metra i są oznaczone kontrastowo.

Wewnątrz budynku znajduje się winda która umożliwiaj dotarcie na każde piętro. Odległość między drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Drzwi windy mają szerokość 0,9 metra, otwierają się i zamykają automatycznie.

Korytarze mają szerokość minimum 1,2 metra. Minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra. Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 metra wyposażone są w poręcze przedłużone na początku i końcu o 30 centymetrów. Pierwszy i ostatni stopień schodów są oznaczone kontrastowo.

Toalety na I piętrze są przystosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostało wyznaczone przy bramie wjazdowej od ul. Kapitulnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym ani pętli indukcyjnych.

Siedziba przy ul. Witosa 86 w Kielcach

Siedziba mieści się w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Opis dostępności architektonicznej budynku znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (wupkielce.praca.gov.pl) w zakładce Deklaracja dostępności.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Alei IX Wieków Kielc 4 w Kielcach

Punkt znajduje się na parterze budynku i jest wyraźnie oznaczony tablicami informacyjnymi. Wejście bez stopni dostępne jest bezpośrednio od ul. IX Wieków Kielc. Drzwi wejściowe mają szerokość 97 cm. W progu jest listwa o wysokości 7 cm. Do Punktu prowadzą również drzwi wewnętrzne dostępne z holu budynku o szerokości 90 cm.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z głównego wejścia do budynku, które jest do tego przystosowane, a następnie wjechać drzwiami wewnętrznymi z holu budynku.

Stanowiska do obsługi petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w głównym holu budynku.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Mojżesza Pelca oraz ul. Piotrkowskiej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym.

W Punkcie dostępna jest pętla indukcyjna.

Punkt Informacyjny RPO przy al. Piłsudskiego 3 w Skarżysku-Kamiennej

Punkt znajduje się na pierwszym piętrze galerii handlowo-usługowej „Panorama”. Budynek posiada trzy wejścia oznaczone tablicami informacyjnymi. Główne drzwi wejściowe do budynku o szerokości 90 cm nie mają stopni ani progu. Do dwóch bocznych wejść prowadzą schody wyposażone w poręcz. Przy bocznych wejściach nie ma podjazdu ani podnośnika dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz budynku znajduje się winda. Korytarze w ramach jednej kondygnacji nie mają zmian poziomów. Drzwi do Punktu mają szerokości 87 cm i są pozbawione progu. Drzwi do pokoju konsultacyjnego mają szerokość 80 cm i są pozbawione progu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na parkingach znajdujących się wokół budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym.

W Punkcie dostępna jest pętla indukcyjna.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu

Punkt znajduje się na parterze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Wejście do budynku jest wyraźnie oznaczone tablicami informacyjnymi. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm i są pozbawione progu.

Wewnątrz budynku drogę do Punktu wskazują tabliczki informacyjne z logo Punktów Informacyjnych. Korytarze w ramach jednej kondygnacji nie mają zmian poziomów. W korytarzu prowadzącym do Punktu Informacyjnego znajdują się drzwi bez progu o szerokości 90 cm. Drzwi do lokalu mają szerokość 80 cm i listwę progową o wysokości 1 cm.

Stanowiska do obsługi petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na parkingu znajdującym się przed budynkiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym.

W Punkcie dostępna jest pętla indukcyjna.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, przestrzegając obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173.).

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją słuchu, w ciągu 3 dni zostanie skontaktowana z osobą znającą język migowy wyznaczoną przez urząd, która będzie pośredniczyć i pomoże w załatwieniu sprawy interesanta (osoby niepełnosprawnej) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej, Al. IX Wieków Kielc 3 (budynek C2), pokój nr 12 (parter)
 • pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Ogólna, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie na numer: 41 395 19 46,
 • przesyłając faks na numer: 41 344 52 65.

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w UMWŚ oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo-migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu obecności tłumacza pracownik UMWŚ przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

UWAGA! Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aplikacje mobilne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.