Banery reklamowe

 • Baner Obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz
 2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - otwórz

Uwaga!
3.07.2017 r. zostały udostępnione wersje: Wniosku o płatność oraz Informacji monitorującej realizację operacji wraz z ich instrukcjami (.excel) - wersja 2z

 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
 3. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z)
  • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 2z - otwórz
 4. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z) - otwórz
 5. Narzędzia pomocnicze:
  • Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
   • informacja dla LGD (.excel) - wersja 1z - otwórz