1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz
 2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
 6. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - otwórz
 7. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - otwórz
 8. Narzędzia pomocnicze:
  • Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
   • informacja dla LGD (.excel) - wersja 1z - otwórz