Uwaga

 • W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia dla 19.4 - od 14 września 2021 r. obowiązuje nowy formularz instrukcji do WoP w wersji 4z z zaznaczonymi na kolor żółty zmianami.
 • W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia dla 19.4 - od 14 września 2021 r. obowiązuje nowy formularz instrukcji do IoM w wersji 4z z zaznaczonymi na kolor żółty zmianami.
 1. Klauzule RODO - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz
 3. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - otwórz
 5. Aneks do umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z od 14.09.2021) - otwórz
 6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z, od 10.09.2019) - otwórz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z, od 14.09.2021) - otwórz
 8. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z, od 14.09.2021) - otwórz
 9. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z, od 14.09.2021) - otwórz
 10. Narzędzia pomocnicze:
  • Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020
   • informacja dla LGD (.excel) - Tabela 1a - otwórz
   • informacja dla LGD (.excel) - Tabela 1b - otwórz