Aktualności

20 lat w Unii Europejskiej

Data opublikowania:

Z okazji 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzona jest Mapa atrakcji (w tym: spotkania, festyny, wystawy, konkursy, zawody sportowe, warsztaty i wiele innych) obejmująca wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniach 10-11 maja br., a także wszystkie pozostałe wydarzenia związane z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w UE w trakcie całego roku.

Jest to świetna okazja na promocję projektów beneficjentów PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020. Serdecznie wszystkich zapraszamy do zgłoszenia swoich propozycji i wypełnienia formularza do dnia 26 kwietnia. Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.swietokrzyskie.pro/dolacz-do-obchodow-20-lecia-polski-w-ue/

Zatwierdzona lista rankingowa operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Informujemy Państwa, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8846/24 z dnia 27 marca  2024 r. zatwierdził listę rankingową operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 18 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata na lata 2021-2027

Data opublikowania:

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi. Został on przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Wybór przedstawicieli LGD do składu podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

W dniu 9 lutego br. Zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD zrzeszającej wszystkie Lokalne Grupy Działania z tereny województwa świętokrzyskiego wyłonił dwóch przedstawicieli LGD do udziału w pracach Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zgodnie z uchwałą nr 1/2024 Zarządu ŚSLGD do udziału w pracach podkomitetu wybrano Panią Urszulę Żelazny oraz Panią Justynę Simlat.

Zatwierdzona lista rankingowa operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Informujemy Państwa, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8528/24 z dnia 7 lutego 2024 r. zatwierdził listę rankingową operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 18 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.

Wybór przedstawicieli LGD do składu podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zgodnie z Uchwałą nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 21.12.2023 r. rozpoczęło proces mający na celu wyłonienie spośród Lokalnych Grup Działania, z którymi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) dwóch przedstawicieli do udziału w pracach w/w podkomitetu. W tym celu do Świętokrzyskiej Sieci LGD zrzeszającej wszystkie Lokalne Grupy Działania z tereny województwa świętokrzyskiego zostanie skierowane pismo z prośbą o wskazanie odpowiednich osób do pełnienia w/w funkcji.

Podpisano umowy ramowe z 17 Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Marek Jońca

W dniach 9 – 10 stycznia br. w Stopnicy, Sandomierzu oraz Końskich odbyło się podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umów ramowych) z Lokalnymi Grupami Działania działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego.