Aktualności

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Podpisywanie umów

W dniu 12 września br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Jana Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, sala nr 1), odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na realizacje operacji w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktualizacja "Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020"

Data opublikowania:

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest zaktualizowana wersja „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjentów w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zaktualizowana wersja Księgi obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia list operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego PROW na lata 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dla naborów przeprowadzonych w terminie od 6 lutego 2017r. do 24 marca 2017r oraz od 12 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r.

Wytyczne MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2017 r. mają zastosowanie wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).

Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w terminie od 1 grudnia 2016r. do 20 stycznia 2017r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Data opublikowania:

Informujemy, iż po raz kolejny organizowane są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wydarzenie to będzie odbywać się w dniach 18 - 21 maja 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji tutaj.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Data opublikowania:

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.