Aktualności

Aktualizacja listy rankingowej operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

Informacja o Administratorze danych osobowych dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o Administratorze danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania tych danych. Klauzula informacyjna RODO ŚBRR znajduje się tutaj.

Badanie potrzeb gmin w zakresie wsparcia infrastruktury wiejskiej w latach 2019-2027

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro PROW, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa, prowadzi badanie potrzeb gmin w zakresie wsparcia infrastruktury wiejskiej w latach 2019-2027. Celem badania jest oszacowanie rodzaju i skali zapotrzebowania ze strony JST na dofinansowanie do zadań z zakresu infrastruktury wiejskiej.

Aktualizacja wzorów sprawozdań wraz z instrukcjami dla działania „Realizacja LSR” oraz „Działania prowadzone w ramach współpracy” ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 r. został zamieszczony na naszej stronie internetowej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór sprawozdania „realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja” oraz „działania z zakresu współpracy” wraz z instrukcją jego wypełniania. Dokumenty są dostępne tutaj.

Nowelizacja rozporządzenia dot. współpracy w Priorytecie 4 PO RYBY

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia br. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nowelizacja jest dostępna tutaj.

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

12 grudnia 2018 w Best Western Grand Hotel Kielce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju, w którym  uczestniczyli przedstawiciele świętokrzyskich lokalnych grup działania oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nagrody na inspirujące inicjatywy wiejskie – Konkurs Rural Inspiration Awords

Data opublikowania:

Przekazujemy Państwu informacje nt. konkursu Rural Inspiration Awards, ogłoszonego przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do udziału w konkursie należy zgłaszać najlepsze inicjatywy finansowane z PROW 2014-2020. Zgłoszenia należy kierować do JC KSOW do 5 grudnia 2018 r. Więcej informacji w załączonym materiale. Zachęcamy do udziału!