Aktualności

Podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uczestnicy podpisania umów

W dniu 23 listopada 2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu zostały podpisane kolejne umowy o przyznanie pomocy  z wnioskodawcami, którzy ubiegali się o dofinansowanie operacji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na łączną kwotę dofinansowania 14 542 240 zł.

Poprawione formularze dla poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Informujemy o opracowaniu przez ARiMR poprawionych – bardziej funkcjonalnych - elektronicznych wersji formularzy wniosków. W związku z uwagami dotyczącymi technicznych aspektów uzupełnienia elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie informujemy, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych.

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 30 października o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego odbyło się podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów"

Data opublikowania:

W dniu 25 października 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr3124/17, zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualizacja wzorów formularzy wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Data obowiązywania dokumentów od 16 października 2017 r.

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że ARiMR dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują od 16 października 2017 r.

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Podpisywanie umów

W dniu 12 września br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Jana Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, sala nr 1), odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na realizacje operacji w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktualizacja "Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020"

Data opublikowania:

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest zaktualizowana wersja „Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjentów w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zaktualizowana wersja Księgi obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia list operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego PROW na lata 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 28 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dla naborów przeprowadzonych w terminie od 6 lutego 2017r. do 24 marca 2017r oraz od 12 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r.