Aktualizacja „Instrukcji wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2017 r. została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.