Pomoc techniczna

Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”: