Zatwierdzona lista rankingowa operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Informujemy Państwa, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8846/24 z dnia 27 marca  2024 r. zatwierdził listę rankingową operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 18 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.

Zatwierdzona lista rankingowa operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Informujemy Państwa, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8528/24 z dnia 7 lutego 2024 r. zatwierdził listę rankingową operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 18 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie pomocy w zakresie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” gdzie Beneficjentem są gminy

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w zakresie budowy, przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji tutaj.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach PROW

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zarządzanie zasobami wodnymi – nowy instrument w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Wprowadzony okres przejściowy wydłuża implementację PROW 2014-2020 o 2 lata. W tym okresie  planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, tj.: działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”. W okresie przejściowym niektóre instrumenty wsparcia zostały zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, a w efekcie jak najefektywniej wykorzystać środki przeznaczone na wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich.