Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie pomocy w zakresie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” gdzie Beneficjentem są gminy

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w zakresie budowy, przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wzory wniosków, umów i instrukcje do pobrania tutaj.