Publikacja formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Dokumenty zostały opublikowane w zakładce Wzory wniosków, umów i instrukcje (http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje ) oraz dostępne są na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wytyczne MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2017 r. mają zastosowanie wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).

Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – poddziałanie 19.2

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Informujemy, że w ww. instrukcji został doprecyzowany zapis pkt. 2 Dokumenty potwierdzające rzeczową realizacją biznesplanu w części B. Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy – zmiana została oznaczona kolorem żółtym. Zaktualizowana instrukcja znajduje się na naszej stronie internetowej.

Generator wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (LEADER)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony Generator Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej podajemy link do strony, pod którym znajdują się Generatory wniosków dla operacji:

  1. W ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)
  2. W ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie).

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR, pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Powyższe informacje znajdują się także na naszej stronie internetowej w zakładce DZIAŁANIA – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Wdrażanie LSR.