1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z, .pdf) - otwórz
 3. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja 4z)
  • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) - otwórz
  • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.pdf) - otwórz
 4. Informacja pomocnicza do potwierdzenia – wartość bieżąca netto (wersja 4z, .pdf) - otwórz
 5. Formularz wniosku dla wspólnie wnioskujących (wersja 4z)
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf.) - otwórz
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx, od 21.10.2019 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
  • Aneks Wydłużenie (.docx) - otwórz
 7. Formularz wniosku o płatność (wersja 6z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 6z, .pdf) - otwórz
 9. Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz