Ważne informacje

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 września 2022 r. podjął uchwałę nr 5854/2022 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu „Scalanie gruntów”  w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje, związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w dniach od 18 lipca do 1 sierpnia 2022 r.

W ramach konkursu złożone zostały 3 wnioski o przyznanie pomocy przez 1 Beneficjenta,  na łączną kwotę pomocy 13 066 066,80 zł.

Nowy wzór umowy „Scalanie gruntów”

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia 129/2021 Prezesa ARiMR z dnia 10.11.2021 r. wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu  "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że dokumenty niezbędne do zawierania umów zostały zamieszczone na naszej stronie oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Aktualizacja wzorów dokumentów dla działania Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 10 kwietnia 2019 r.  Zarządzenia nr 52/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zarządzenia nr 53/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostały zamieszczone zaktualizowane wzory dokumentów w poniższej lokalizacji.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów"

Data opublikowania:

W dniu 25 października 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr3124/17, zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji tutaj.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów"

Data opublikowania:

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1750/16, zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.