Zmiana wzorów formularzy wniosków o płatność oraz informacji monitorującej realizację operacji (od 10.09.2019 r.)

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 10 września 2019 r. obowiązują zmienione wzory formularzy wniosku o płatność (wersja 4z) oraz informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z instrukcjami. Nowe formularze znajdują się tutaj.

Zmiana w zapisach Instrukcji do wypełniania wniosku o płatność – Koszty bieżące (19.4)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie 8 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018, poz. 2116), dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (I_WoP-1_19.4 wersja 4z) oraz narzędzi pomocniczych dla LGD. Zmiany w instrukcji zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zgodnie z przepisem wprowadzającym tego rozporządzenia, wejście w życie nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 9 listopada br. Zmiany dotyczą ustalenia kwoty pomocy dla LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualizacja formularzy WoP oraz IoM w ramach poddziałania 19.4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że poprawiony został formularz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” i umieszczony tutaj.

Naniesione poprawki mają charakter wyłącznie techniczny i  polegają na usunięciu błędnie wpisanych formuł poprawności danych.