Aktualizacja załącznika nr 1 – Wzór umowy o przyznaniu pomocy – do Regulaminu Naboru Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

Data opublikowania:

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru Wniosków o przyznanie pomocy – wzór umowy o przyznaniu pomocy.

Zmiany w treści umowy polegają na aktualizacji zapisu w § 4 Środki finansowe przyznane na realizację operacji ust. 5 (usunięcie terminów planowanych transz zaliczek), a wzór zaktualizowanej umowy został zaimplementowany do Centralnego Systemu Obsługi Beneficjentów (CSOB).