Aktualności

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie operacji dotyczących budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących w zakresie „Zarządzania zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W dniu 28 listopada br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach działania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 w zakresie gdzie Beneficjentem są gminy.

Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie pomocy w zakresie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” gdzie Beneficjentem są gminy

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w zakresie budowy, przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji tutaj.

Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 25 października br. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 24 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach PROW

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 9 sierpnia 2023 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 24 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. Lista rankingowa stanowi załącznik do uchwały.

Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 26 lipca br. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) oraz powierzenia zadań związanych z obsługą procesu wyboru LSR

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 26 lipca br. uchwałę dotyczącą powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) oraz powierzenia zadań związanych z obsługą procesu wyboru LSR współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Zapraszamy do konkursu „Przyjazna wieś” — zgłoś swój projekt i wygraj 10 000 zł!

Data opublikowania:

Starszy mężczyzna trzyma kosz z warzywami, obok napis Przyjazna wieś

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

WYKAZ EKSPERÓW do oceny LSR na lata 2023-2027

Data opublikowania:

W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027., w dniu 27 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przyjęty został Wykaz ekspertów w zakresie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2027.