Aktualności

Ważna informacja dotycząca załącznika nr 6 ( Karta oceny wniosku) do Regulaminu konkursu na wybór LSR

Data opublikowania:

W związku z pismem Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca br. informujemy, iż w trakcie projektowania i uzgodnień dokumentacji konkursowej na wybór LSR został zniesiony obowiązek wykorzystania co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji na każdym kluczowym etapie prac nad opracowaniem LSR. Słowa „co najmniej 3” zastąpione zostały słowami „adekwatnych do potrzeb”. W związku z powyższym proszę nie traktować błędnie pozostawionego w Karcie oceny wniosku wymogu dotyczącego co najmniej 3 partycypacyjnych metod konsultacji za konieczny do spełnienia przez LGD. Dla spełnienia warunku dostępu wystarczające będzie zastosowanie przez LGD jednej, adekwatnej do potrzeb, partycypacyjnej metody konsultacji.

SPOTKANIE ROBOCZE w dniu 31 marca 2023 r. dotyczące konkursu na wybór LSR

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW zaprasza  na spotkanie robocze, którego tematem będzie omówienie dokumentacji konkursowej, w związku z aktualnie ogłoszonym konkursem na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Spotkanie odbędzie się 31 marca 2023 r., od godziny  10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Morawicy. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29.03.2023 r. do godziny 15.30. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanej instytucji oraz dane kontaktowe. Spotkanie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w opracowanie strategii rozwoju lokalnego na potrzeby lokalnych grup działania, których siedziba znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 15 marca 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 6749/23 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla naboru wniosków przeprowadzonego w okresie od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Ankieta na temat planowanych do realizacji działań w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

W nawiązaniu do przesłanego w dniu 14.03. br. zapytania dotyczącego informacji na temat propozycji operacji mogących otrzymać dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 poniżej elektroniczne wersja ankiety do pobrania. Dziękujemy za jej uzupełnienie i przesłanie do 23 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

PODSUMOWANIE SPOTKANIA Z Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

W dniu 21 grudnia w Hotelu Qubus w Kielcach odbyło się spotkanie ze świętokrzyskimi lokalnymi grupami działania.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich LGD-ów oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW na czele z Zastępcą Dyrektora ds. PROW Kierownikiem Biura PROW Panem Łukaszem Skórskim omówione zostały kwestie związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w mijającym roku. Zaprezentowane zostały również założenia i wstępny harmonogram dotyczący planowanego ogłoszenia konkursu na wybór LSR w ramach PS WPR 2023-2027.

Kolejne dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Data opublikowania:

Uroczyste Podpisanie Umów Z Prow Z Udziałem Marszałka Andrzeja Bętkowskiego

W dniu 30 grudnia 2022r.w  Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie odbyło się podpisanie kolejnych 6 umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dofinansowanych ze środków pochodzących z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI).

Ogólnopolski konkurs "My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?"

Data opublikowania:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Spotkanie w dniu 12 września br. dla Wnioskodawców operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, w dniu 12 września w odbyło się szkolenia dla wnioskodawców. W trakcie spotkania omówione zostały tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie, a także zasady uzupełnianie wniosku o przyznanie pomocy i wymaganych załączników.

Poniżej dla Państwa materiały do pobrania w postaci prezentacji omawianej podczas tego spotkania.