Aktualności

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 9 sierpnia 2023 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 24 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. Lista rankingowa stanowi załącznik do uchwały.

Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 26 lipca br. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) oraz powierzenia zadań związanych z obsługą procesu wyboru LSR

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 26 lipca br. uchwałę dotyczącą powołania Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) oraz powierzenia zadań związanych z obsługą procesu wyboru LSR współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Zapraszamy do konkursu „Przyjazna wieś” — zgłoś swój projekt i wygraj 10 000 zł!

Data opublikowania:

Starszy mężczyzna trzyma kosz z warzywami, obok napis Przyjazna wieś

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

WYKAZ EKSPERÓW do oceny LSR na lata 2023-2027

Data opublikowania:

W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027., w dniu 27 czerwca 2023 r. Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przyjęty został Wykaz ekspertów w zakresie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2027.

Nabór ekspertów uczestniczących w procesie wyboru LSR na lata 2023-2027

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza terminie  od 26 maja do 9 czerwca 2023 roku nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2023 r.

Data opublikowania:

Namiot ŚBRR

W dniu 13 maja br.  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach uczestniczyło w X Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Podzamczu. Do promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zaprosiliśmy przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” oraz Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Na wspólnym stoisku gościliśmy zaproszonych przez lokalne grupy działania beneficjentów programu, którzy mogli pochwalić się pozyskanymi środkami unijnymi na rozwój swoich firm dotyczących medycyny naturalnej oraz działalności wspierającej rozwój dzieci przez zabawę klockami. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, a dorośli mogli zaopatrzyć się w przewodniki z trasami rowerowymi, kajakowymi, nordic walking finansowanymi w ramach funduszy europejskich.

Spotkanie z zainteresowanymi Beneficjentami ubieganiem się o dofinansowanie w zakresie operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

Data opublikowania:

Spotkanie  z zainteresowanymi Beneficjentami ubieganiem się o dofinansowanie w zakresie operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

W dniu 20 kwietnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie znajduje się w zakładce Działania oraz Nabory.