Aktualności

Uwaga! Uchylone zostały przepisy dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przez beneficjentów PROW 2014 – 2020

Data opublikowania:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW

Data opublikowania:

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Nas Wszystkich, prosimy o powstrzymywanie się od bezpośredniego załatwiania spraw na miejscu w siedzibie Biura.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: 41/330-10-77, 343-83-40, 343-82-91. 

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy za zrozumienie. Prosimy o pozostawanie w domach.

Zaktualizowana i zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że 11 marca 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 8 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Aktualizacja formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 13 z dnia 12.02.2020 r., wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy  na operacje typu  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (v 3z), uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty został zamieszczone w zakładkach:

Zaktualizowana wersja WoPP dla operacji _ „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 07 lutego 2020 r.  Zarządzenia nr 11/2020  Prezesa ARiMR uległ zmianie wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe formularze znajdują się tutaj.

INFORMACJA O DNIU WOLNYM od PRACY dla ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

Data opublikowania:

Informujemy, że na podstawie Statutu ŚBRR w Kielcach wprowadzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLII/764/10 z dnia 25 październik 2010 roku, w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 162/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. ustala się dla  pracowników dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy , który podlega odpracowaniu w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualizacja formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowany został wzór formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji. W związku z tym prosimy o stosowanie nowych wzorów, które zostały zamieszczone na naszej stronie oraz na stronie ARiMR w podanej lokalizacji: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html