Aktualności

Możliwe przerwy w działaniu serwisu internetowego 18.05.2019 r.

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w głównej serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uprzejmie informujemy o możliwości wystąpienia przerw w ciągłości działania naszego serwisu internetowego w dniu 18 maja br. w godzinach 10.00 – 14.00.

Poradnik dla Wnioskodawców i beneficjentów – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Link do strony:
https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Aktualizacja wzorów dokumentów dla działania Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 10 kwietnia 2019 r.  Zarządzenia nr 52/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zarządzenia nr 53/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostały zamieszczone zaktualizowane wzory dokumentów w poniższej lokalizacji.

Zmiana formularza wniosku o zaliczkę

Data opublikowania:

Informujemy, że Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 46/2019 z dnia 27.03.2019 r., został wprowadzony nowy formularz o zaliczkę. Uaktualniony wzór został zamieszczony na naszej stronie internetowej w tej lokalizacji.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 10-12 maja 2019 r.

Data opublikowania:

Logo Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 10-12 maja 2019 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Aktualizacja listy rankingowej operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

Informacja o Administratorze danych osobowych dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o Administratorze danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania tych danych. Klauzula informacyjna RODO ŚBRR znajduje się tutaj.

Badanie potrzeb gmin w zakresie wsparcia infrastruktury wiejskiej w latach 2019-2027

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro PROW, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa, prowadzi badanie potrzeb gmin w zakresie wsparcia infrastruktury wiejskiej w latach 2019-2027. Celem badania jest oszacowanie rodzaju i skali zapotrzebowania ze strony JST na dofinansowanie do zadań z zakresu infrastruktury wiejskiej.