1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z od 27.07.2022 r.)
  • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz
  • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z od 27.07.2022 r.)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
  • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 5z od 27.07.2022 r.)
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.docx) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie inkubatorów - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek wspólnie wnioskujących (.xslx) - otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z obowiązuje od 04.07.2022 r.):
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 6 oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 7 oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 8 oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
  • Załącznik 9 deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 10 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
  • Aneks COVID (.pdf) - otwórz
  • Aneks Branże zagrożone pandemią (.pdf) - otwórz
  • Aneks Wydłużenie (.docx) - otwórz
 7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx, od 04.07.2022 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
 8. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy
  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu (.docx) - otwórz
  • Załącznik 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.xls) - otwórz
  • Załącznik 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
  • Załącznik 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.docx) - otwórz
  • Załącznik 5 Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.docx) - otwórz
  • Załącznik 6 Oświadczenie Współwłaściciela przedsiębiorstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowe (.docx) - otwórz
  • Załącznik 7 Deklaracja współmałżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.docx) - otwórz
 9. Formularz wniosku o płatność
  • Wniosek o płatność (.pdf, wersja 5z od 28.11.2022) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx, wersja 5z od 28.11.2022) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf, wersja 5z od 04.07.2022) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx, wersja 5z od 04.07.2022) - otwórz
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf, wersja 5z od 04.07.2022) - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx, wersja 5z od 04.07.2022) - otwórz
  • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz
 11. Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
  • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
  • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz