Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zgodnie z przepisem wprowadzającym tego rozporządzenia, wejście w życie nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 9 listopada br. Zmiany dotyczą ustalenia kwoty pomocy dla LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.